De wetgeving betreffende CAMERABEWAKING.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op maandag 3 december 2018, hebben wij een uitleg gekregen betreffende CAMERABEWAKING.

Hierbij een overzicht van deze presentatie:

 

 

Wetgeving


De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (camerawet) werd grondig gewijzigd door de wet van 21 maart 2018 en legt u , als bezitter van bewakingscamera’s, op om 3 stappen te ondernemen:

1. Uw bewakingscamera aan te geven

2. Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden

3. Een pictogram aan te brengen aan de ingang van de bewaakte plaats

 

Welke camera's


Camerawet is van toepassing op camera’s die worden geplaatst en gebruikt voor het toezicht en de bewaking van plaatsen, om misdrijven tegen personen of goederen te voorkomen, vast te stellen of op te sporen.


Wie moet wetgeving toepassen?
● De particulier die een camera plaatst om de ingang van zijn huis of de tuin rond zijn huis te bewaken;

● De zaakvoerder van een winkel die een bewakingscamera plaatst om de etalage of de winkelrekken te bewaken;

● De ondernemingen die camera’s plaatsen om hun gebouwen te beschermen tegen diefstal, beschadiging, inbraak,...

● Enz...
 

UITZONDERING op de regel
de natuurlijke persoon die aan de binnenkant van zijn privéwoning een bewakingscamera plaatst, voor persoonlijke en huiselijke doeleinden.

 

 

Stap 1: Uw bewakingscamera aangeven
enkel elektronisch via www.aangiftecamera.be (niet op papier, niet bij de politie)


Stap 1: Uw bewakingscamera aangeven
 

Wanneer?
● Vóór de inwerkingstelling van uw bewakingscamera’s

● Indien uw huidige camera’s zijn aangegeven via elektronisch loket van Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, heeft u nog tot 25/05/2020 tijd om uw aangifte opnieuw te doen op www.aangiftecamera.be

● Uw aangifte moet jaarlijks gevalideerd worden, indien nodig geactualiseerd.
 

Stap 1: Uw bewakingscamera aangeven


Hoe krijgt u elektronisch toegang?
● Met uw elektronische identiteitskaart + e-reader

● Met een burgertoken (document met 24 persoonlijke codes en uw naam waarmee u toegang kan krijgen tot beveiligde online diensten van de overheid)


Stap 1: Uw bewakingscamera aangeven


Door wie?
● Door de verwerkingsverantwoordelijke (persoon die beslist om camera’s te plaatsen en de doeleinden hiervan bepaalt)

● Installateurs van bewakingscamera’s zijn NIET verantwoordelijk voor de aangifte van hun klanten.
 

Stap 2: Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden


Wanneer?
● Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera


Stap 2: Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden


Hoe?
● Een geschreven vorm, elektronisch of handgeschreven


Stap 2: Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden


Door wie?
● Door de verwerkingsverantwoordelijke (persoon die beslist om camera’s te plaatsen en de doeleinden hiervan bepaalt)

● Dit is bijgevolg niet nodig bij een natuurlijk persoon die een camera op zijn tuinhuis heeft staan om de achterkant van zijn woning te filmen wanneer dit niet kadert in handels- of beroepsactiviteiten.


Stap 2: Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden


Waarom?

● Wanneer de Gegevensbeschermingsautoriteit dit vraagt, moet het register haar ter beschikking worden gesteld. De politie kan dit ook vragen.


Stap 2: Een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bijhouden


Wat moet het register omvatten?
● Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

● Welke doeleinden

● type plaats dat gefilmd wordt

● ...
→ terug te vinden op BESAFE.BE

 

Stap 3: Het pictogram

 

 

Stap 3: Het pictogram


Wanneer?
● Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera


Stap 3: Het pictogram

 

Welk materiaal en welke afmetingen?

Stap 3: Het pictogram

 

Welke vermeldingen?


1. Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007

2. Naam van natuurlijk - of rechtspersoon die verantwoordelijk is

3. Adres, e-mail of telefoonnummer van verwerkingsverantwoordelijke

4. Eventueel de website van de verwerkingsverantwoordelijke alwaar betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze camera’s kunnen raadplegen.
 

Meer weten?
● Op www.besafe.be kan u de gehele wetgeving terug vinden

● Bij vragen betreffende uw aangifte → Camerahelpdesk

● 02/739.42.80 ● helpdeskcamera@eranova.fgov.be

 

terug