Inbraken langs het dak verstuurd op 6/2/09

We ontvingen zopas van de Federale Politie (DJB) in het kader van de samenwerking Infoflux volgende nuttige info.

Ook niet zelfstandig ondernemers kunnen met deze nuttige info rekening houden en hiermede opmerkzaam zijn wanneer zij winkels of centra bezoeken.  Bij het opmerken van abnormale gedragingen of voertuigen, kunnen zij deze opmerkingen dadelijk overmaken aan de politie of winkelverantwoordelijken en dragen hierdoor bijzonder bij aan de veiligheid !

Bins die werken met bin.sms/bin.mail kunnen de inhoud makkelijk copiėren in de opmaak van hun bin.mail en deze dadelijk doorsturen.


INBRAKEN LANGS HET DAK

In de laatste maanden worden regelmatig inbraken in handelszaken gepleegd waarbij de daders zich toegang verschaffen via het dak.

De daders hebben het vooral op de kluis gemunt.

Daarom stellen wij volgende preventietips voor:

- wees aandachtig voor verdachte handelingen. In geval van verdachte handelingen is het nuttig de lokale politie op de hoogte te brengen.
- De inbraken worden vaak vooraf gegaan door verkenningen. Let dus op personen die vooral aandacht hebben voor de alarmdetectie en de bewakingscamera’s.
- Zorg ervoor dat de lens van de bewakingscamera vrij is van belemmeringen.
- Bewaar de bewakingsbeelden gedurende een bepaalde tijd.
- Ga bij sluitingstijd de goede werking van het alarmsysteem na. De kans bestaat dat de daders bij de voorverkenning een detector onklaar hebben gemaakt.
- Vermijd buiten de zaak voorwerpen achter te laten die de daders toelaten op het dak te klimmen (paletten, ladders,..).
- Vergeet, in geval van een alarmmelding, niet op het dak te gaan kijken.
- In geval van een gelukte inbraak is het belangrijk de sporen te vrijwaren in afwachting van de komst van de politie.


Met dank voor deze info aan de Federale Politie.
Voor meer info of het mogelijks doorsturen van deze info in uw BIN,
neem vooraf contact op met uw verantwoordelijke partner Lokale Politie !

Draag er zorg voor dat uw BIN communicatie
de bronzekerheid en actualiteit bewaart !

  terug