INFO-FLASH Z.O. 09-12-2011

 

PLAAG VAN INBRAKEN IN HORECAZAKEN , vooral restaurants

 

De laatste maanden stellen we een verhoging vast van horecazaken ( restaurants, tavernes…) , in het bijzonder horecazaken waarbij de privéwoning deel uitmaakt van hetzelfde pand. De daders dringen tijdens de aanwezigheid van de uitbaters in het horecagedeelte binnen in de privévertrekken.

 

De Politie raadt dan ook aan de uitbaters aan:

 

·         Een bijzondere aandacht wordt ook gevraagd voor de toegangen tussen het horecagedeelte en het privégedeelte, m.a.w. zorg ervoor dat de verbindingsdeuren tussen het “commerciële gedeelte” en de privéruimtes slotvast zijn.

·         De aanwezigheid van grote sommen geld in de privé-vertrekken te vermijden

 

 

Handel via internet

 

·           Bij handel via internet en/of contacten via internet met buitenlandse bedrijven is het aangewezen de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.
Niet alle bedrijven die op het eerste zicht bonafide lijken zijn ook echt betrouwbaar en te goeder trouw.

 

De Politie raadt dan ook aan om uiterst voorzichtig ondermeer m b t de betaling van voorschotten.

 

terug