bin ook in Nederland succesvol !
verstuurd op 23/9/08

Gelezen en graag aan u medegedeeld :SCHAIJK - 29/8/08 - Weekblad Arena -
In navolging van de nieuwbouwwijk Uden-Zuid krijgt ook de Schaijkse wijk Molengraaf een zogeheten Buurt Informatie Netwerk (BIN). Het BIN moet ervoor zorgen dat bewoners van de wijk samen met politie en gemeente zorgen voor meer veiligheid in de buurt. Communicatie is daarbij het sleutelwoord. Politie en bewoners wisselen informatie uit en de aan politie wordt direct gemeld wanneer sprake is van een verdachte situatie in de wijk. Andersom houdt de politie bewoners op de hoogte van de resultaten en geeft zij preventietips.

Vertegenwoordigers van de gemeente Landerd, de politie Brabant-Noord en de Schaijkse buurtverenigingen De Molengraaf, Heiheuvel en De Waterkant ondertekenden dinsdagmiddag een convenant waarin de samenwerking in het BIN-project officieel wordt bekrachtigd. Burgemeester Willy Doorn is blij met het BIN-project in Schaijk, waar volgens cijfers van de politie in 2007 bovengemiddeld veel inbraken zijn gepleegd. “Het project slaat in Uden heel goed aan en draagt niet alleen bij aan het verhogen van het veiligheidsgevoel van de mensen, maar ook aan het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt.

Politiechef Ton van der Vegt bevestigt de succesvolle werking van het Buurt Informatie Netwerk. “In Uden is dankzij BIN het aantal woninginbraken fors gedaald.”

Informatie-uitwisseling
Een BIN bestaat uit een groep mensen die op vrijwillige basis deelnemen aan een systeem van informatie-uitwisseling tussen burgers en politie. Een van de BIN-leden fungeert als coördinator. Op een speciale BIN-website (http://www.binlanderd.nl/) informeert de coördinator de leden onder meer over gepleegde strafbare feiten in de buurt, preventietips en aandachtspunten in verband met veiligheid. De politie stelt op haar beurt ook informatie ter beschikking: via de site, per sms of tijdens preventiebijeenkomsten. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over bepaalde incidenten in de buurt of de werkwijze van criminelen.  

Neighbourhood Watch
Het Buurt Informatie Netwerk kent zijn oorsprong in Groot-Brittannië waar de Neighbourhood Watch met tien miljoen leden de grootste vrijwilligersorganisatie van het land werd. België telt tot nu toe vierhonderd buurtnetwerken. Ze ontstonden daar begin deze eeuw, nadat buurtbewoners in achterstandswijken hadden gedreigd knokploegen op te richten en zelf te gaan surveilleren. De Belgische autoriteiten vonden dat een ongewenste ontwikkeling en boden het BIN als alternatief.
Eind september is er voor bewoners van de Molengraaf een informatieavond over het Buurt Informatie Netwerk.


Met vriendelijke groet,
Bertrand Pouseele  

  terug