Nieuwsbrief maart 2008

Beste buurtbewoners en BIN leden, 

Het is weeral een tijdje geleden dat U iets van ons vernomen hebt. Nochtans zijn wij samen met de politie voortdurend bezig met de veiligheid in onze buurt.

Hiermede enige mededelingen en tips. 

1- Meldingen en Oproepen.

      14-03-08: Putsesteenweg “Poging tot inbraak”

        7-03-08: Kapellaan “Verdachte personen aan woning” Bin opgestart

      14-02-08: Putsesteenweg “Twee mannen bellen aan met de melding 3 koningen te komen zingen”. 

                        Bin pgestart.

                        Fr. Raatstraat zelfde voorval enige tijd later.

      29-01-08: Kijkuitstraat “vreemde gedraging van persoon met wagen met Duitse nr.plaat”

      11-01-08: melding van inbraak voertuigen (diefstallen GPS ; GSM ) 

2- Test van het BIN systeem.

Om u beter vertrouwd te maken met het BIN oproep systeem voorzien wij dit jaar nog

2 testen. De eerste zal doorgaan rond 15-04-2008.

In verband met de testprocedure geven wij u hierbij nog enkele tips.( bijgevoegd ) 

3- Inbraakpreventie en Verlofperiode.

      Het zomerverlof is in aantocht, een periode van langdurige afwezigheid, en dus een groter risico voor inbraak.

      Bijgevoegd geven wij u enige tips om deze risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten:

            -TIPS voor INBRAAKPREVENTIE

            - POLITIE DIENSTEN : gratis verleend

                        -onderzoek voor een betere woning beveiliging:

                          TECHNOPREVENTIEF ADVIES ( formulier )

                        -politie toezicht tijdens een langdurige afwezigheid

                          AFWEZIGHEIDSTOEZICHT ( formulier )

 

TIPS bij  “Melding van een voorval”. 

1- Meldt het voorval aan de politie ogenblikkelijk na de vaststelling. 

2- Welke informatie dient u op te geven:

            - wie bent u

            - waar woont u

            - tot welke BIN behoort u: BIN DE KIEVIT

            - wat hebt u vastgesteld en waar. 

3- Algemeen: bemerkt u iets abnormaal in uw omgeving, aarzel dan niet de politie hiervan ogenblikkelijk in te lichten;

  

TIPS bij “ een oproep door de Politie”.

 

1- Beluistert de oproep volledig tot het einde van de boodschap. 

2- Vergeet niet bij het einde van de boodschap de ontvangst van de oproep te bevestigen door de toets 2 van uw 

    telefoontoestel in te drukken. 

3- Volgt de richtlijnen die de politie in de oproep heeft op gegeven.

  

TIPS voor “Inbraakpreventie”. 

1- In verband met inbraakpreventie raden wij u aan de richtlijnen van de politie eens na te lezen en deze in de mate van het mogelijke toe te passen.

     Deze richtlijnen werden samengevat in verschillende brochures.

 

2- Ook kunt u aan de politie om een onderzoek vragen hoe u uw woning beter kunt beveiligen tegen inbraak.

     Aanvraagformulier: “TECHNOPREVENTIE ADVIES”

 

3- Vergeet ook niet dat u, tijdens een langdurige afwezigheid, de politie kunt vragen om uw woning speciaal in het oog te houden.

     Aanvraagformulier: “AFWEZIGHEIDS TOEZICHT”

 

Tot besluit wensen wij u nog een prettig en veilig verlof, en mocht u nog vragen hebben,

dan kunt u steeds terecht bij het bestuur van Bin De Kievit

terug