BESTE BEWONER,


Van harte welkom in BIN De Kievit-De Ster.

BIN De Kievit en BIN De Ster werden in 2012 één nieuwe BIN. Hieronder vind U meer informatie over de werking ervan en over onze medewerkers. Momenteel zijn er in de gemeente Kalmthout meerdere BIN’s actief. Statistieken tonen aan dat het aantal diefstallen, inbraken of poging daartoe, afnemen binnen de BIN-zone.

Het BIN gebeuren is gebaseerd op solidariteit. Een optimale werking ervan kan alleen maar worden gerealiseerd indien zoveel mogelijk inwoners zich aansluiten als lid.

Daarom willen wij iedereen aanmoedigen om zo snel mogelijk contact op te nemen met één van onze medewerkers. De contactgegevens kan U terugvinden op de achterzijde van dit document.

Namens het BIN Bestuur

 

Wat is een BIN?
Een Buurt Informatie Netwerk (kortweg BIN) is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en lokale politie binnen een strikt afgebakend gebied.
De doelstellingen zijn: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale controle, en het verspreiden van preventieve tips.
Elke BIN wordt geleid door een coördinator en een co-coördinator, en dit onder toezicht van een gemandateerde politiebeambte (meestal de wijkinspecteur). Dit alles binnen de omzendbrief 10BIN/PLP 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Hoe werkt een BIN
Als een inwoner van een BIN-zone naar de politie belt, om een verdachte situatie zoals: diefstal, inbraak of poging daartoe, een angstwekkende verdwijning, abnormale gedragingen van personen enz… te melden, KAN de politie het BIN opstarten. D.w.z. alle leden van het BIN worden- na interpretatie van de oproep door de officier van wacht – binnen enkele minuten opgebeld en ontvangen een ingesproken boodschap om waakzaam te zijn en om bijvoorbeeld de buitenverlichting aan de steken. Via nieuwsbrieven, email en korte berichten krijgen de BIN-leden regelmatig informatie over beveiligingstips en over situaties waarvoor zij oplettende dienen te zijn.
Het BIN-project werkt omdat BUREN uitkijken naar hun BUURT. Uw buren weten wie je bent, met welke wagen je rijdt en zij zullen mogelijks de eersten zijn om onregelmatigheden vast te stellen aan of rond je woning.

Jaarlijkse bijdrage
De werking van het BIN gebeuren brengt kosten met zich mee zoals: telefoonkosten, administratiekosten. …. Deze kosten worden gedekt met een bijdrage van de leden.

Voor BIN De Kievit-De Ster zijn deze bijdragen:
Eerste aansluiting: €10 inclusief 2 stickers
Jaarlijkse bijdrage: € 3
Bijkomende sticker: €0.50

Hoe betalen?
Kan gebeuren aan je straatverantwoordelijke, tijdens de algemene ledenvergadering in december, of per overschrijving op rekeningnummer: BE45 9733 8891 7389, op naam van BIN De Kievit-De Ster met opgave van volledig adres en telefoonnummer.

Email
Het BIN bestuur krijgt geregeld via email nieuwsmeldingen van de politie over actuele verdachte situaties in onze gemeente en omliggende. We kunnen deze actuele berichten ook naar U doorsturen indien U ons Uw email adres geeft aan één van onze BIN medewerkers of een email stuurt naar onze coördinator : peetersmaurice@gmail.com.


Website
Om onze leden zo optimaal mogelijk te bereiken hebben wij een website opgestart: www.bindekievit.be.
Andere nuttige sites zijn: politie: www.pzgrens.be - gemeentebestuur Kalmthout: www.kalmthout.be.
                                                                                                        

terug