FEEDBACK NA OPSTART BIN

Naam BIN die werd opgestart: BIN De Kievit  De Ster   

Datum en uur van de oproep:  02 juni 2016 om 13:19 uur 

Relaas van de feiten:   

Op bovenvermelde datum en uur werd een inbraak vastgesteld in de garage van een woning gelegen te Kalmthout, Korte Heuvelstraat. 

Een onbekende benaderde de woning via de achtergelegen tuin.

Vervolgens werd achteraan de garagedeur opengebroken.    

De garage werd doorzocht en allerlei werkmateriaal werd gestolen. 

terug